FILTER PROTIV PRAŠINE

Serija FPRE
Filtracija 1 —µm

zeleni thamb
Zelena boja za identifikaciju
Upotrebljava se kao filter za sisteme sa većom količinom fine prašine na primer na izlazu kod sušača koji absorbuju vlagu. Namenjen je dodatnoj filtracijim posle predfiltera   FPRO ili kao predfilter kod serije  FMM.

0

Posted:

Categories: Filteri

FILTER SA AKTIVNIM UGLJEM

Serija FCA
Sadržaj ulja 0,005 mg/ m³

srebrni thamb
Siva boja za identifikaciju
Za odstranjivanje uljnih para i mirisa ugljenovodionika. Upotrebljava se u farmaceutskoj, prehrambenoj i hemijskoj industriji, u fotografskim laboratorijama, pakirno industriji, galvanski obradi, kvalitetnom lakiranju, itd…(*).

0

Posted:

Categories: Filteri

PRED-FILTER

Serija FPRO
Filtracija 3 µm

zuti thamb
Žuta  boja za identifikaciju.
Idealan kao zaštitni filter distributivne linije, gde su priključci na kraju linijskog pada i u slučajevima kada imamo posla sa komprimovanim vazduhom koji sadrži puno prašine i tečnosti. Opšte preporučiv kao opšta prva gruba filtracija komprimovanog vazduha.

0

Posted:

Categories: Filteri

VISOKO EFIKASNI KOALESCENTNI FILTER

Serija FMM
Filtracija 0,01 µm – Sadržaj ulja 0,01 mg/ m³

crveni thamb
Crvena boja za identifikaciju.
Posebno podesan kao konačni filter kod sušača vazduha sa hlađenjem, kao pred-filter  kod absorbcijskih sušača vazduha i kod filtera serije FCA. Upotreba: za lakirnice, kontrolne sisteme, laserske razreze, itd…(*)

0

Posted:

Categories: Filteri

KOALESCENTNI FILTER

Serija FM0
Filtracija 01 µm – Sadržaj ulja 0,1 mg/m³

Filter zeleni
Zelena boja za identifikaciju.
Posebno podesan kao predfilter za sušač vazduha sa hladnjakom kao i za razuljivanje i sprečavanje oštećenja kod obrade  itd…

0

Posted:

Categories: Filteri