VISOKO EFIKASNI KOALESCENTNI FILTER

Serija FMM
Filtracija 0,01 µm – Sadržaj ulja 0,01 mg/ m³

crveni thamb
Crvena boja za identifikaciju.
Posebno podesan kao konačni filter kod sušača vazduha sa hlađenjem, kao pred-filter  kod absorbcijskih sušača vazduha i kod filtera serije FCA. Upotreba: za lakirnice, kontrolne sisteme, laserske razreze, itd…(*)