FILTER PROTIV PRAŠINE

Serija FPRE
Filtracija 1 —µm

zeleni thamb
Zelena boja za identifikaciju
Upotrebljava se kao filter za sisteme sa većom količinom fine prašine na primer na izlazu kod sušača koji absorbuju vlagu. Namenjen je dodatnoj filtracijim posle predfiltera   FPRO ili kao predfilter kod serije  FMM.