KOALESCENTNI FILTER

Serija FM0
Filtracija 01 µm – Sadržaj ulja 0,1 mg/m³

Filter zeleni
Zelena boja za identifikaciju.
Posebno podesan kao predfilter za sušač vazduha sa hladnjakom kao i za razuljivanje i sprečavanje oštećenja kod obrade  itd…