Separator Ulje- Voda  je savršen sistem za razdvajanje ulja iz vode u vašem sistemu komprimovanog vazduha koji  štiti životnu sredinu i štedi troškove!

Kada se ukloni kondenzat iz komprimovanog vazduha, taj isti  potrebno je I očistiti kako bi bio u skladu  sa lokalnim ekološkim zakonima. Za ovaj taj process se koristi separator. Odvajanje obe supstance (vode i ulja) rezultira vodom koju je lako  odbaciti.
Ograničena količina ulja mora da se isprazni specijalno namenjene centre za odlaganje/posude.
U zavisnosti od kapaciteta vašeg sistema komprimovanog vazduha FOD ima na raspolaganju tri nivoa, sve veoma pouzdane , lako se koristi i izuzetno je  efikasan.

Ključne prednosti:
filtrirana voda  se može odbaciti lako i bezbedno jednostavno rukovanje zahteva minimalnu instalaciju i održavanje zadovoljava ekološke propise i poboljšava imidž kompanije odlične performanse zbog karbonskih ugljenicnih filtera izbegavavanje visokih troskova održavanja indikator odrzavanja nije potrebna elektricna energija za rad.

Preuzmite katalog: SEPARATOR VODA -OLJE FOD. ANG

0

Posted:

Categories: Separatori vode i ulja

FILTER PROTIV PRAŠINE

Serija FPRE
Filtracija 1 —µm

zeleni thamb
Zelena boja za identifikaciju
Upotrebljava se kao filter za sisteme sa većom količinom fine prašine na primer na izlazu kod sušača koji absorbuju vlagu. Namenjen je dodatnoj filtracijim posle predfiltera   FPRO ili kao predfilter kod serije  FMM.

0

Posted:

Categories: Filteri

FILTER SA AKTIVNIM UGLJEM

Serija FCA
Sadržaj ulja 0,005 mg/ m³

srebrni thamb
Siva boja za identifikaciju
Za odstranjivanje uljnih para i mirisa ugljenovodionika. Upotrebljava se u farmaceutskoj, prehrambenoj i hemijskoj industriji, u fotografskim laboratorijama, pakirno industriji, galvanski obradi, kvalitetnom lakiranju, itd…(*).

0

Posted:

Categories: Filteri

PRED-FILTER

Serija FPRO
Filtracija 3 µm

zuti thamb
Žuta  boja za identifikaciju.
Idealan kao zaštitni filter distributivne linije, gde su priključci na kraju linijskog pada i u slučajevima kada imamo posla sa komprimovanim vazduhom koji sadrži puno prašine i tečnosti. Opšte preporučiv kao opšta prva gruba filtracija komprimovanog vazduha.

0

Posted:

Categories: Filteri

VISOKO EFIKASNI KOALESCENTNI FILTER

Serija FMM
Filtracija 0,01 µm – Sadržaj ulja 0,01 mg/ m³

crveni thamb
Crvena boja za identifikaciju.
Posebno podesan kao konačni filter kod sušača vazduha sa hlađenjem, kao pred-filter  kod absorbcijskih sušača vazduha i kod filtera serije FCA. Upotreba: za lakirnice, kontrolne sisteme, laserske razreze, itd…(*)

0

Posted:

Categories: Filteri

KOALESCENTNI FILTER

Serija FM0
Filtracija 01 µm – Sadržaj ulja 0,1 mg/m³

Filter zeleni
Zelena boja za identifikaciju.
Posebno podesan kao predfilter za sušač vazduha sa hladnjakom kao i za razuljivanje i sprečavanje oštećenja kod obrade  itd…

0

Posted:

Categories: Filteri

CDX 4-700

Svi sušači serije CDX su projektovani i napravljeni sa specialnom pažnjom i posveščenošću njihovom radu i učinku. Upotrebljene su najbolje komponente koje su prethodno testirane na tržištu godinama.
Freonski sušačDistributivna jedinica košta manje i može da se namesti bez padova do tačke ispusta, bez separatora i bez ispusta kondenza. Instalira se samo  “T” izlazni priključak neposredno iz distributivne  linije.

Manji troškovi održavanja:
– distributivne mreže jer nije potrebno čišćenje linijskih separatora ili proveravati rad ispustakoji su ponekad montirani na različitim područjima
– mašina i pneumatskog alata jer odstustvo kondenza eliminiše glavne uzročnike kvarova.

Ušteda energije
Zbog manjeg pada pritiska.

Duži životni vek pneumatske opreme jer suvi vazduh obezbedjuje sigurniji rad kroz duži radni vek.

susac 2Veća produktivnost zbog manjeg broja iznenadnih zastoja vezanih za kvarove mašina

Veći kvalitet konačnog proizvoda
Tako za aplikacije, gde komprimovan vazduh dolazi direktno u kontakt sa proizvodom kao i aplikacije gde se komprimovan vazduh upotrebljava za pomeranje mehanizma mašina.

Kvalitet
Visok nivo sigurnosti je obezbedjen sa razvojem sušača
serije CDX.
Najbolje komponente su bile testirane, uz nagore moguće uslove rada.
Konstantna tačka rosišta kod svih uslova opterećenja.
Automatski rad.

 

 

 

susac 3Instalacija
Jedinstven, lagan i kompaktan dizajn omogučava jednostavan transport jedinice, koja može da radi na različitim mestima. Instalacija sušača CDX je jednostavna i ne traži upotrebe posebne opreme ili pripremnih radova bez obzira da li se radi o novom isistemu ili o osavremenjivanjem   postojećeg.
Sve što je potrebno je pneumatski i električni priključak i sušač je spreman za upotrebu.
Instalacija je kompletna kad se nameste i predviđeni filteri.

Održavanje
Dugogodišnja iskustva kvalitetnih komponenti koje upotrebljavamo, idealna veličina jedinica, jednostavna primena i efikasan sistem za nadzor dodatno pridonose sigurnosti i pouzdanosti na duži vremenski period. Svi sušači serije CDX su projektovani i napravljeni sa specialnom pažnjom i posveščenošću njihovom radu i učinku. Upotrebljene su najbolje komponente koje su prethodno testirane na tržištu godinama. Sušač vazduha proizvodjača  CeccatoAriaCompressa  .p.A.je jedinica koja traži:
-malo održavanja i osigurava duže intervale izmedju pregleda
-ima mali broj komponenti podvrgnutih mehaničkim stresovima.

susac 1Ušteda
Visoka ušteda energije zbog pada pritiska u sistemu.
Zbog inteligentnog automatskog ispusta kondenza nema gubljenja komprimovanog vazduha.
Čistiji kompromovan vazduh u distributivnoj mreži bez puštanja.
Veća sigurnost i duža životna doba aplikacija.
Manje i lakše održavanje zbog  sigurnih komponenti kao I zbog jednostavnog dostupa do svih unutrašnjih delova komponent.
Siguran i bezbedan rad uređaja.

Inteligentni automatski ispust kondenzata
• Ispušta samo vodu A NE komprimovan vazduha
• Rad bez buke

ZAŠTITA OKOLINE
Nema ispust  = ne utiče na ozonski omotač.Upotreba ekološkog gasa R404A. V skladu sa  trenutno važećim EC direktivama Toplotna izolacija za osiguravanje visoke
efikasnosti.

susac 4

0

Posted:

Categories: Freonski sušači