Separator Ulje- Voda  je savršen sistem za razdvajanje ulja iz vode u vašem sistemu komprimovanog vazduha koji  štiti životnu sredinu i štedi troškove! Kada se ukloni kondenzat iz komprimovanog vazduha, taj isti  potrebno je I očistiti kako bi bio u skladu  sa lokalnim...