Ceccato  Aria  Compressa  S.p.A. je jedan od vodećih svetskih proizvodjača freonskih sušača vazduha i jedini proizvodjač vazdušnih kompresora, koji projektuje i proizvodi sve sušače za upotrebu na svojim kompresorima u svojim fabrikama.
    Vlaga je sastavni deo atmosferskog vazduha i kao takva nalazi se u distributivnoj mreži komprimovanog vazduha u stanju kondenzata iili pare. Ako je ima u mreži to znači da ima i direktan uticaj na sve mašine koje su priključene na tu mrežu.

    Vlagu u obliku kondenzata je lako izdvojiti ili ukloniti ali vlaga koja se nalazi u stanju pare nastavlja svoju put dalje kroz mrežu do finalnog proizvoda i tako vrlo često na žalost u zavisnosti od grane industrije u kojoj se komprimovani vazduh primenjuje, možemo naići i na oštećene mašine ili na loše ofarbane površine, na fabrički upakovan pokvareni proizvod i sl. Upotrebom freonskog sušača, ta para koja je ostala u mreži biće ohlađena pa voda iz stanja pare prelazi u tečno stanje i automatski je izbaćena iz mreže.
    Primer: Sa strane kompresora sa izlaznim kapacitetom 10 Nm3/min pri ulaznoj temperaturi vazduha 20°C i 70% relativnoj vlažnosti 8 bar(g) in hlajđenju zraka na 30°C. je proizvedeno  5,1 lt kondenza na sat.

    Svi sušači serije CDX su projektovani i napravljeni sa specialnom pažnjom i posveščenošću njihovom radu i učinku. Upotrebljene su najbolje komponente koje su prethodno testirane na tržištu godinama.