CECCATO FOD 21 - 1440

Separator Ulje- Voda  je savršen sistem za razdvajanje ulja iz vode u vašem sistemu komprimovanog vazduha koji  štiti životnu sredinu i štedi troškove!

Kada se ukloni kondenzat iz komprimovanog vazduha, taj isti  potrebno je I očistiti kako bi bio u skladu  sa lokalnim ekološkim zakonima. Za ovaj taj process se koristi separator. Odvajanje obe supstance (vode i ulja) rezultira vodom koju je lako  odbaciti.
Ograničena količina ulja mora da se isprazni specijalno namenjene centre za odlaganje/posude.
U zavisnosti od kapaciteta vašeg sistema komprimovanog vazduha FOD ima na raspolaganju tri nivoa, sve veoma pouzdane , lako se koristi i izuzetno je  efikasan.

Ključne prednosti:
filtrirana voda  se može odbaciti lako i bezbedno jednostavno rukovanje zahteva minimalnu instalaciju i održavanje zadovoljava ekološke propise i poboljšava imidž kompanije odlične performanse zbog karbonskih ugljenicnih filtera izbegavavanje visokih troskova održavanja indikator odrzavanja nije potrebna elektricna energija za rad.

Preuzmite katalog: SEPARATOR VODA -OLJE FOD. ANG