CDX 4-700

Svi sušači serije CDX su projektovani i napravljeni sa specialnom pažnjom i posveščenošću njihovom radu i učinku. Upotrebljene su najbolje komponente koje su prethodno testirane na tržištu godinama.
Freonski sušačDistributivna jedinica košta manje i može da se namesti bez padova do tačke ispusta, bez separatora i bez ispusta kondenza. Instalira se samo  “T” izlazni priključak neposredno iz distributivne  linije.

Manji troškovi održavanja:
– distributivne mreže jer nije potrebno čišćenje linijskih separatora ili proveravati rad ispustakoji su ponekad montirani na različitim područjima
– mašina i pneumatskog alata jer odstustvo kondenza eliminiše glavne uzročnike kvarova.

Ušteda energije
Zbog manjeg pada pritiska.

Duži životni vek pneumatske opreme jer suvi vazduh obezbedjuje sigurniji rad kroz duži radni vek.

susac 2Veća produktivnost zbog manjeg broja iznenadnih zastoja vezanih za kvarove mašina

Veći kvalitet konačnog proizvoda
Tako za aplikacije, gde komprimovan vazduh dolazi direktno u kontakt sa proizvodom kao i aplikacije gde se komprimovan vazduh upotrebljava za pomeranje mehanizma mašina.

Kvalitet
Visok nivo sigurnosti je obezbedjen sa razvojem sušača
serije CDX.
Najbolje komponente su bile testirane, uz nagore moguće uslove rada.
Konstantna tačka rosišta kod svih uslova opterećenja.
Automatski rad.

 

 

 

susac 3Instalacija
Jedinstven, lagan i kompaktan dizajn omogučava jednostavan transport jedinice, koja može da radi na različitim mestima. Instalacija sušača CDX je jednostavna i ne traži upotrebe posebne opreme ili pripremnih radova bez obzira da li se radi o novom isistemu ili o osavremenjivanjem   postojećeg.
Sve što je potrebno je pneumatski i električni priključak i sušač je spreman za upotrebu.
Instalacija je kompletna kad se nameste i predviđeni filteri.

Održavanje
Dugogodišnja iskustva kvalitetnih komponenti koje upotrebljavamo, idealna veličina jedinica, jednostavna primena i efikasan sistem za nadzor dodatno pridonose sigurnosti i pouzdanosti na duži vremenski period. Svi sušači serije CDX su projektovani i napravljeni sa specialnom pažnjom i posveščenošću njihovom radu i učinku. Upotrebljene su najbolje komponente koje su prethodno testirane na tržištu godinama. Sušač vazduha proizvodjača  CeccatoAriaCompressa  .p.A.je jedinica koja traži:
-malo održavanja i osigurava duže intervale izmedju pregleda
-ima mali broj komponenti podvrgnutih mehaničkim stresovima.

susac 1Ušteda
Visoka ušteda energije zbog pada pritiska u sistemu.
Zbog inteligentnog automatskog ispusta kondenza nema gubljenja komprimovanog vazduha.
Čistiji kompromovan vazduh u distributivnoj mreži bez puštanja.
Veća sigurnost i duža životna doba aplikacija.
Manje i lakše održavanje zbog  sigurnih komponenti kao I zbog jednostavnog dostupa do svih unutrašnjih delova komponent.
Siguran i bezbedan rad uređaja.

Inteligentni automatski ispust kondenzata
• Ispušta samo vodu A NE komprimovan vazduha
• Rad bez buke

ZAŠTITA OKOLINE
Nema ispust  = ne utiče na ozonski omotač.Upotreba ekološkog gasa R404A. V skladu sa  trenutno važećim EC direktivama Toplotna izolacija za osiguravanje visoke
efikasnosti.

susac 4