Fonolife serija – bez rezervoara

fonolife_klipni_kompresor
Fonolife  serija – bez rezervoara
KLIPNI KOMPRESORI SA ZVUČNOM IZOLACIJOM
Savršen izbor za  instalaciju u zatvorenom prostoru. Zbog niskog stepena buke, moguće ih je postaviti u neposrednoj blizini radnog prostora, što ujedno smanjuje i dužinu cevovoda- mreže komprimovanog vazduha, a samim tim i mogućnost pada pritiska kroz mrežu.
Fonolife –  kapaciteti 462, 577, 701 i 923 lit/min, max. pritisak 10 bar, snage 3, 4, 5.5 i 7.5 kW.
Vertikalni dizajn radi zauzimanja što manje prostora.
Jednostavan pristup svim komponentama.
Okno za pregled nivoa ulja moguće videti sa spoljne strane kućišta
Rad na malom broju obrtaja
Kontrolna tabla sa prekidačem i brojačem radnih sati
Dostupni i sa zvezda-trougao starterom