FONOCOMPACT PRO- Sa integrisanim rezervoarom

FONOCOMPACT PRO rang sastavljaju iste prednosti kao i BELTAIR PRO dodatno sadrži okućnicu za smanjen- ograničen nivo buke. Na okućnici je integrisana tabla sa prekidačima sa brojačem radnih sati , jednostavan pristup svim komponentama.

model sa integrisanim rezervoarom Sa manje od 0,35m2 prostora, ovaj model nudi komprinovan vazduh i shranjivanje istog, osiguran je nizak nivo buke i jednostavna instalacija.

 

 

 

sa rezervoarom