CSM MINI 3- 7.5HP

Mali, kompaktan i jak vijčani kompresor napravljen od komponenti koje se koriste na velikim mašinama, sa malim utroškom energije.


CSM_MINI_7.5_DX_4b83be86365dd_140x140Kapaciteti: 240-600 lit/min, snage motora: 2.2-3-4-5.5 kW, nivo buke : od 61-64 dB, kod verzija sa rezervoarom, zapremina rezervoara = 200 ili 270 litara, pritisak: 10 bar.  Dostupan u 3 verzije: osnovna, na rezervoaru 200 ili 270 litara i na rezervoaru (200 ili 270 lit) sa sušačem. Motor ima efektno hlađenje, ON-OFF podešavanje, automatski rad za industrijsku upotrebu. Maksimalan rad, maksimalne performanse, maksimalna tehnologija sa mini bukom i mini izgledom.

Preuzmite katalog: katalog CSM