CSC 40 - 60, CSD 75 - 100 / CSC 40 - 60 IVR, CSD 75 - 100 IVR / DRC 40 - 60, DRD 75 - 100, DRE 100 - 120 / DRC 40 - 60 IVR, DRD 75 - 100 IVR, DRE 100 - 120 IVR

Snažan vazduh i odličan performans.

dugackiVijačni kompresori 40 – 120 HP

Vaša delatnost je nama jako bitna . Naši Ceccato  CSC, CSD, DRC, DRD, DRE  vijčani kompresori su visoko kvalitetni  kompresori, raspona snage od  30-90 kW. Prenos snage motora na vijčani blok  remeni ili direktni. Vijčani  kompresorji te grupe mogu biti vođeni fiksnom ili promenljivom brzinom . Ovo je pravi izbor kompresora za vašu proizvodnju.

Preuzmite katalog: katalog CSC CSD DRC DRD DRE 01032012