CSM MINI 3- 7.5HP

Mali, kompaktan i jak vijčani kompresor napravljen od komponenti koje se koriste na velikim mašinama, sa malim utroškom energije.


CSM_MINI_7.5_DX_4b83be86365dd_140x140Kapaciteti: 240-600 lit/min, snage motora: 2.2-3-4-5.5 kW, nivo buke : od 61-64 dB, kod verzija sa rezervoarom, zapremina rezervoara = 200 ili 270 litara, pritisak: 10 bar.  Dostupan u 3 verzije: osnovna, na rezervoaru 200 ili 270 litara i na rezervoaru (200 ili 270 lit) sa sušačem. Motor ima efektno hlađenje, ON-OFF podešavanje, automatski rad za industrijsku upotrebu. Maksimalan rad, maksimalne performanse, maksimalna tehnologija sa mini bukom i mini izgledom.

Preuzmite katalog: katalog CSM

0

Posted:

Categories: Vijčani

CSM Maxi 7,5 - 20HP

Maksimalan rad, maksimalne performanse, maksimalna tehnologija sa mini bukom i mini izgledom.
maxi7-20Kapaciteti: 240-600 lit/min, snage motora: 2.2-3-4-5.5 kW, nivo buke : od 61-64 dB, kod verzija sa rezervoarom, zapremina rezervoara = 200 ili 270 litara, pritisak: 10 bar Mali vijčani kompresor napravljen od komponenti koje se koriste na velikim mašinama. Dostupan u 3 verzije: osnovna, na rezervoaru 200 ili 270 litara i na rezervoaru (200 ili 270 lit) sa sušačem. Motor ima efektno hlađenje, ON-OFF podešavanje, automatski rad za industrijsku upotrebu.

Preuzmite katalog: CSM MAXI EN brochure

0

Posted:

Categories: Vijčani

CSA 5,5 - 20HP

Moderno zasnovan vijačni kompresor koji zadovoljava industrijske zahteve za komprimovanim vazduhom sve do 2000L/min raspoloziv je  u vise razlicitih izvedbi .

csa5,5
Velika produktivnost, smanjen nivo buke, jednostavna instalacija i održavanje uvrstile su CSA rang vijačnog kompresora u nakvalitetniju klasu na tržištu.  Sastavljen je od najkvalitetnijih komponenti testiranih dugi niz godina. Dostiže visok nivo efikasnosti proizvodnje na liniji sastavljanja sa funkcionalnim izgledom i sadrži  mali broj komponenti koje su podložne trošenju.
Preuzmite katalog: katalog CSA

0

Posted:

Categories: Vijčani

CSB 15 - 40HP

Vijačni kompresor CSB je savremen i estetski oblikovan uljani  vijčani kompresor  na remeni prenos.  CSB  rang, zadovoljava industrijske zahteve za komprimovanim vazduhom  do 4.000 L/min.

csb15Glavne karakteristike  CSB vijačnih kompresora su visoko kvalitetne komponente, jednostavno upravljanje, jednostavan dostup svim komponentama, niski troškovi održavanja, štedljivost,  kvalitet  visoka efikasnost I produktivnost. Varijanta sa fiksnom brzinom omogučava štedljivu upotrebu zahvaljujući inteligentnom sistemu prekida rada kompresora a optimalne uštede omogućava sistem invertera  promenlivih brzina.
Vijačni kompresor CSB ranga je vrhunska  izvedba kompresora male veličine.

Preuzmite katalog: csb novi katalog

0

Posted:

Categories: Vijčani

CSC 40 - 60, CSD 75 - 100 / CSC 40 - 60 IVR, CSD 75 - 100 IVR / DRC 40 - 60, DRD 75 - 100, DRE 100 - 120 / DRC 40 - 60 IVR, DRD 75 - 100 IVR, DRE 100 - 120 IVR

Snažan vazduh i odličan performans.

dugackiVijačni kompresori 40 – 120 HP

Vaša delatnost je nama jako bitna . Naši Ceccato  CSC, CSD, DRC, DRD, DRE  vijčani kompresori su visoko kvalitetni  kompresori, raspona snage od  30-90 kW. Prenos snage motora na vijčani blok  remeni ili direktni. Vijčani  kompresorji te grupe mogu biti vođeni fiksnom ili promenljivom brzinom . Ovo je pravi izbor kompresora za vašu proizvodnju.

Preuzmite katalog: katalog CSC CSD DRC DRD DRE 01032012

0

Posted:

Categories: Vijčani

DRF 150 - 220 and DRF 200 - 240 IVR

Zrelo i pouzdano rešenje komprimovanog vazduha. Jak rezultat uz nizak trošak.

vijčan kompresor
Vijačni kompresorji 150 – 240 HP

Vijčani kompresori iz te grupe sa direktnim pogonom osiguravaju visoku produktivnost za veliku proizvodnje. Osim toga  Ceccato DRF in DRE vijčani kompresori osiguravaju niske troškove održavanja i veliku uštedu električne energije.
Preuzmite katalog: VIJACNI KOMPRESORJI 150 – 240 HP

0

Posted:

Categories: Vijčani