AKCIJA: REZERVOARI ZA VAZDUH

• HERTZ HAR 1.800 (kapacitet 1.800 litara sa pratećom armaturom, bez atesta) 1.115€+PDV
• HERTZ HAR 3.000 (kapacitet 3.000 litara sa pratećom armaturom, bez atesta) 1.920€+PDV